Kategorie

Newsletter

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

PayU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

Dział I. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy shop.perutrotter.pl dostępny jest pod adresem www.shop.perutrotter.pl (dalej Sklep), prowadzony jest przez PERUTROTTER JOANNA POMAŁECKA-CANCHAYA z siedzibą przy ul. Jana Kamrowskiego 3a lok. 9, 81-609 Gdynia, wpisaną do CEIDG o nr NIP     9581536154, nr REGON             221625803 (dalej Właściciel). Kontakt e-mail: pl@perutrotter.pl. 
 2. Sklep prowadzi internetową sprzedaż akcesoriów turystycznych.
 3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 • posiadanie dostępu do Internetu,
 • posiadanie adresu e-mail,
 • posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 9.0 i nowszej lub Google Chrome w wersji 29.0 i nowszej, bądź Mozilla Firefox w wersji 23.x i nowszej lub Safari w wersji 5.1. i nowszej, bądź Opera w wersji 17.0 i nowszej,
 • włączona obsługa Javascript,
 • włączona obsługa CSS,
 • zgoda na korzystanie z protokołu HTTPS,
 • akceptacja plików cookies.

 

Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

 

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
 2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia dopiero po zarejestrowaniu się.
 3. Rejestracji konta można dokonać za pośrednictwem strony głównej Sklepu wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie internetowym.
 4. Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą.
 5. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
 • dane potrzebne do realizacji zamówienia,
 • zamówione produkty,
 • sposób dostawy (Poczta Polska, firma kurierska),
 • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).
 1. Wysyłka zakupionego produktu/produktów zazwyczaj realizowana jest w terminie 1-3 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”) bądź od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu. Realizacja całej umowy powinna być wykonana w terminie 30 dni kalendarzowych po złożeniu zamówienia, z wyłączeniem sytuacji kiedy strony umówiły się inaczej.
 2. W przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na specjalne zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.
 3. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w od poniedziałku do piątku po godzinie 16.00, soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego od godziny 8.00.
 4. Sklep obsługuje Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz zagranicą.  

 

Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki

 

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
 3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.
 4. Koszty i możliwość wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego.

 

 

 

Dział IV. Forma płatności za zamówienia

 

 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
 • osobiście gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”,
 • tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Właściciela konto bankowe,
 • on-line z wykorzystaniem systemu płatności PayU.
 1. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy
  oraz oznaczenie zamówienia.

 

Dział V. Reklamacje i zwroty

 

 1. Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 2. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: pl@perutrotter.pl, telefonicznie pod nr telefonu 660713987 bądź z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne). Reklamacja powinna zawierać nr zamówienia, dane osobowe Klienta, opis problemu.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Klient zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki).
 5. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (Dział I. Postanowienia ogólne) lub na adres e-mail: asia@perutrotter.pl W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 6. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w wypadkach:

• świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni, kiedy konsument może odstąpić od umowy od dnia wydania rzeczy, bądź przed upływem 10 dni od momentu zawarcia umowy w stosunku do świadczenia usług,

• dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od cen na rynku finansowym,

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

• dostarczania prasy,

• usług w zakresie gier hazardowych.

 1. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

 

Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest PERUTROTTER JOANNA POMAŁECKA-CANCHAYA z siedzibą przy ul. Jana Kamrowskiego 3a lok. 9, 81-609 Gdynia. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
 • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie,
 • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
 • dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu,
 • w związku z marketingiem własnych produktów i usług,
 • w związku z wysyłaniem informacji handlowych na podstawie wcześniej uzyskanej zgody.
 1. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).
 1. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
 2. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 4. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta,
  w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
  w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 5. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
  1. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument dostępny pod adresem: ………………………………….[MM1]  .

 

Dział VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń  występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 2. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 5. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych
  i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 6. O każdej zmianie regulaminu Sklep na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, a Klient po powzięciu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.12.2013r.